loader

Przetwarzanie danych osobowych

Jeśli jesteś naszym klientem, odbiorcą nowości lub gościem zwiedzającym witrynę internetową, udostępniasz nam swe dane osobowe. My ponosimy odpowiedzialność za ich ochronę i zabezpieczenie. Prosimy o zapoznanie się z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami, jakie przysługują Państwu w związku z RODO (rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych).

Kto jest administratorem?

Jesteśmy spółką Libora Václavíka, z siedzibą: ul. Palackého 1114, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 12697281, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział A, wpis 11348 pod firmą „Libor Václavík – LIBROS“. Państwa dane osobowe przetwarzamy jako administrator, tzn. określamy sposób oraz cele ich przetwarzania, czas ich przechowywania, ewentualnie wybieramy kolejnych przetwórców, którzy pomagają nam z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe

Jeżeli w trakcie przetwarzania danych osobowych będziesz chciał skontaktować się z nami, prosimy o skorzystanie z telefonu: +420 732 894 914 lub e-mail: zazitky@libros.cz

Oświadczenie

Oświadczamy, że jako administrator Państwa danych osobowych spełniamy wszelkie ustawowe obowiązki wymagane aktualnymi przepisami prawa, w szczególności zaś ustawą o ochronie danych osobowych i RODO, a więc że:

 1. będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie uzasadnionych podstaw prawnych, przede wszystkim w celu interesów uzasadnionych, realizacji umowy, wypełniania obowiązków ustawowych lub na podstawie udzielonej zgody,
 2. zgodnie z art. 13 RODO spełniamy obowiązek informacyjny przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych,
 3. umożliwiamy Państwu stosowanie z przysługujących Państwu praw zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO i w tym zakresie zapewnimy wszelkie wsparcie.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Zbieramy różnego rodzaju dane w zależności od usług, z których Państwo korzystają.

W przypadku zakupu przechowujemy:

 1. Nazwisko i dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktury, numer telefonu, dane bankowe
 2. Dane demograficzne: płeć, kraj i wybrany język.
 3. Dane wynikające z trwania umowy: zakupione produkty, segment klienta, wielkość świadczonych usług, sposób doręczenia i płatności oraz dane dotyczące reklamacji.

W przypadku odbioru wiadomości marketingowych zbieramy:

 1. Nazwisko i dane kontaktowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
 2. Dane demograficzne: kraj, płeć, język.

W przypadku udziału w konkursie przechowujemy:

 1. Nazwisko i dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i w niektórych przypadkach również Państwa imię użytkownika ze stosownej sieci społecznościowej, współpracującego portalu lub aplikacji.
 2. Dane demograficzne: płeć, kraj i język.
 3. U výherců soutěží také jejich poštovní adresu. W przypadku zwycięzców konkursów adres korespondencyjny.

Dalej przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Informacje z komunikacji między nami i Państwem: numer telefonu, imię, nazwisko, adres, kontakt w sieciach społecznościowych.
 2. Zapisy z kamer w siedzibie spółki, poligonu techniczno-terenowego i sklepów.
 3. Zapisy z zachowania na witrynach internetowych spółek zarządzanych.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego uprawnia?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w różnych sytuacjach i do różnych celów. W przypadku korzystania z naszej witryny internetowej, na której stosujemy pliki cookies, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w szczególności do obserwacji odwiedzalności oraz ulepszania naszych usług. W przypadku dokonania zakupu wykorzystujemy dane do tego, by zrealizować Państwa zamówienie, chronić swe prawa i wypełniać obowiązku ustawowe. Za pomocą Państwa danych kontaktowych i innych danych wyświetlamy i przesyłamy personalizowane oferty, niewykorzystane bony rabatowe i niezakończone zakupy. Za Państwa zgodą przekazujemy dane stronom trzecim w celu wyświetlania ofert na kolejnych witrynach oraz by udostępnić Państwu niektóre usługi dodatkowe. Do przetwarzania danych osobowych uprawnia nas przygotowanie lub realizacja umowy zawartej z Państwem, przestrzeganie obowiązków prawnych, nasz interes uzasadniony lub Państwa zgoda.

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie:

 1. za Państwa zgodą na podstawie realizacji umowy, naszego interesu uzasadnionego lub z powodu wypełniania obowiązków prawnych, bądź
 2. na podstawie Państwa zgody.

Zakres przetwarzania, jaki możemy wykonywać bez Państwa zgody, zależy od tego, w jakim celu stosowne przetwarzanie ma miejsce oraz w jakiej pozycji występują Państwo wobec nas – czy jako gość odwiedzający witrynę internetową lub klient dokonujący zakupy. Państwa dane możemy przetwarzać również w przypadku, gdy Państwo będą adresatem produktów lub usług, które zostały u nas zamówione, w ramach komunikacji z nami lub w przypadku odwiedzenia naszej siedziby, magazynu czy salonu.

Przetwarzanie na podstawie realizacji umowy

Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky, vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Jeżeli jako osoba fizyczna dokonają Państwo u nas zakupów, przetwarzamy dane osobowe w celu załatwienia zamówienia, Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje o Państwa zamówieniach.

W dokonania przypadku zakupów jako przedstawiciel osoby prawnej, przetwarzamy identyczne dane w identycznym celu na podstawie naszego interesu uzasadnionego polegającego na zawarciu i realizacji umowy z osobą reprezentowaną.

Fakt, że takie dane wykorzystamy w celu realizacji Państwa zamówienia, oznacza, że zostaną wykorzystane w szczególności:

 1. do finalizacji Państwa zamówienia na witrynie, np. by nie doszło do skasowania towaru znajdującego się w koszyku lub danych z przygotowywanego zamówienia;
 2. do komunikacji z Państwem w sprawie zamówienia, np. wysłać Państwu potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub poinformowania o wysłaniu karty podarunkowej/vouchera;
 3. do płatności za atrakcję; w związku z tym możemy przekazać Państwa dane osobowe naszym partnerom zarządzającym systemami płatniczymi, o czym mowa w rozdziale „Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je przekazujemy”;
 4. w celu doręczenia karty podarunkowej/vouchera; w związku z tym możemy Państwa dane osobowe przekazać naszym partnerom zapewniającym usługi kurierskie, o czym mowa w rozdziale „Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je przekazujemy”;
 5. w związku z reklamacją zamówionej atrakcji;
 6. w związku z Państwa kolejnymi żądaniami, z którymi zwrócą się do nas Państwo np. za pośrednictwem call centrum, o czym mowa w rozdziale „Gdy komunikują Państwo z nami z pośrednictwem różnych kanałów”.
 7. W związku z wysyłaniem niewykorzystanych bonów rabatowych.
 8. W związku z wysyłaniem zakupów niezakończonych.

W tym celu wykorzystujemy dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia zamówienia, ewentualnie do załatwienia wymogu umownego, jak np. reklamacji.

Przetwarzanie na podstawie interesów uzasadnionych

W przypadku dokonania zakupu przechowujemy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące Państwa zamówień na podstawie naszego interesu uzasadnionego (bez Państwa zgody) w celu ochrony interesów prawnych oraz naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli. W tym przypadku naszym interesem uzasadnionym jest ochrona interesów prawnych oraz kontrola należytego świadczenia usług.

Dalej przetwarzamy na podstawie naszego interesu uzasadnionego (a więc bez Państwa zgody) dane identyfikacyjne i kontaktowe, ustawienia i dane dotyczące zamówień (jeżeli w przyszłości dokonają Państwo u nas zakupów) w celu:

 1. uzyskania informacji, na których podstawie może ulepszać w przyszłości nasze usługi, by ułatwić zakupy, szczególnie w celu zwiększenia poziomu Państwa zadowolenia z naszych usług; naszym interesem uzasadnionym w tym przypadku jest ulepszanie naszych usług oraz
 2. dostosowanie funkcji naszej witryny internetowej do Państwa potrzeb i to na podstawie naszego interesu uzasadnionego polegającego na udoskonalaniu i dostosowywaniu naszych usług; w tym celu przetwarzamy również Państwa adres IP oraz odnoszącą się do niego pozycję,
 3. opracowania ofert na miarę oraz personalizowanej reklamy, które możemy wysyłać e-mailem, wiadomością SMS, za pośrednictwem sieci społecznościowych, przekazać je telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych czy wysłać je pocztą; naszym interesem uzasadnionym w tym przypadku je skuteczna promocja naszych produktów i usług, włącznie informowania Państwa o niewykorzystanych bonach rabatowych czy niezakończonych zakupach. W celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb analizujemy powyższe dane (a więc Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące zamówień) i uzyskujemy z nich kolejne dane pochodne, z których korzystamy w powyższym celu. Według takich danych dzielimy również naszych użytkowników do grup, gdy każda z nich otrzymuje specyficzną ofertę.

Na podstawie naszego interesu uzasadnionego (a więc bez Państwa zgody) wykorzystujemy także Pańskie ustawienie w celu testowania nowych funkcji i aplikacji przed ich wdrożeniem, o czym mowa w rozdziale „Gdy odwiedzasz naszą witrynę”.

W celu ochrony interesów prawnych i naszej ewidencji wewnętrznej i kontroli przetwarzamy dane do momentu upływu 3-letniego terminu przedawnienia i jeden rok po jego upływie biorąc pod uwagę roszczenia zastosowane pod koniec terminu przedawnienia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takiego postępowania oraz przez pozostałą część terminu przedawnienia po jego zakończeniu.

W pozostałych określonych celach dane osobowe przechowujemy przez najwyżej 38 miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo do zastosowania sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu, które ma miejsce na podstawie naszych interesów uzasadnionych.

Przetwarzanie na podstawie obowiązków prawnych

Również my musimy wypełniać określone ustawą obowiązki. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy właśnie z takiego powodu, to nie musimy do tego uzyskać uprzedniej zgody. Na takiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o zamówieniach w szczególności z powodu stosowania się do następujących ustaw:

 1. Ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny,
 2. Ustawa nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta,
 3. Ustawa nr 235/2004 Dz. U., o podatku od towaru i usług,
 4. Ustawa nr 563/1991 Dz. U., o księgowości.

W tych celach przechowujemy dane osobowe przez najwyżej 10 lat.

W przypadku, gdy będą Państwo adresatem zamówionej u nas atrakcji lub usługi

Jeżeli będą Państwo adresatem zamówionej u nas atrakcji lub usługi, przetwarzamy dane identyfikacyjne i kontaktowe:

 1. na podstawie naszego interesu uzasadnionego w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy z naszym klientem. Wykonanie umowy należy również do naszych interesów uzasadnionych.
 2. na podstawie naszego interesu uzasadnionego w celu uzyskania informacji, na których podstawie będziemy mogli udoskonalić nasze produkty i usługi lub informacji do stwarzania naszych statystyk i zestawień wewnętrznych; naszym interesem uzasadnionym jest w tym przypadku udoskonalanie usług dla klientów;
 3. w celu wypełniania obowiązków wynikających w szczególności z ustawy nr 235/2004 Dz. U., o podatku od towaru i usług i ustawy nr 563/1991 Dz. U., o księgowości;
 4. w celu ochrony interesów prawnych i prowadzenia naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli; naszym interesem uzasadnionym w tym przypadku jest ochrona interesów prawnych oraz kontrola należytego świadczenia usług.

Do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy z naszym klientem wykorzystujemy dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zamówienia. Po upływie tego czasu przechowujemy dane dalej na podstawie naszego interesu uzasadnionego w celu ochrony interesów prawnych i prowadzenia naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli do końca 3-letniego terminu przedawnienia oraz przez jeden rok po jego upływie ze względu na roszczenia zastosowane pod koniec powyższego terminu przedawnienia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takiego postępowania oraz przez pozostałą część terminu przedawnienia po jego zakończeniu. W tym przypadku naszym interesem uzasadnionym jest ochrona interesów prawnych i kontrola należytego świadczenia usług. W celu wypełniania obowiązków prawnych przechowujemy dane osobowe przez najwyżej 10 lat.

Przysługuje Państwu prawo do zastosowania sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu na podstawie interesów uzasadnionych.

Gdy komunikują Państwo z nami za pośrednictwem różnych kanałów:

W przypadku komunikacji za pośrednictwem różnych kanałów, w szczególności za pośrednictwem call centrum, e-mailu, sieci społecznościowych będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz zapisy z przebytej komunikacji włącznie nagrań rozmów na podstawie naszego interesu uzasadnionego (a więc bez Państwa zgody) w celu:

 1. załatwienie Państwa wymagań; w przypadku dokonania zakupu i Państwa wymóg dotyczy zamówienia, możemy przetwarzać dane na podstawie realizacji umowy z Państwem;
 2. Ewidencji Państwa żądań w celu kontroli ich należytego i terminowego wypełniania;
 3. potwierdzania przyjęcia Państwa żądania i jego wykonania, np. gdy taką formą zamówią Państwo jakiś produkt lub wystosują Państwo reklamację;
 4. ich analizy w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.

W tych celach przechowujemy dane osobowe przez 3 miesiące. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów możemy przechowywać dane w celu ochrony interesów prawnych do upławu 3-letniego terminu przedawnienia oraz przez jeden rok po jego upływie ze względu na roszczenia zastosowane pod koniec terminu przedawnienia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub innego przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym przez cały czas trwania takiego postępowania oraz przez pozostałą część terminu przedawnienia po jego zakończeniu.

Przysługuje Państwu prawo do zastosowania sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu na podstawie interesów uzasadnionych.

W przypadku odwiedzenia naszej siedziby, poligonu techniczno-terenowego czy salonu:

W przypadku odwiedzenia któregokolwiek z powyższych miejsc lub ich okolicy będziemy przetwarzać nagranie z systemu kamerowego, na którym mogą być Państwo ujęci, i to na podstawie naszego interesu uzasadnionego (bez Państwa zgody) w celu ochrony naszego i Państwa mienia oraz osób przebywających w tych miejscach oraz ich okolicy, co jednocześnie stanowi nasz interes uzasadniony.

W tym celu dane osobowe przechowujemy przez 30 dni

Przysługuje Państwu prawo do zastosowania sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu.

Gdy udzielą Państwo zgodę

Wyłącznie na podstawie Państwa zgody możemy dosyłać Państwu inspirujące oferty osób trzecich i to przez okres 5 lat od udzielenia takiej zgody. Zgodę można oczywiście kiedykolwiek wycofać za pośrednictwem naszych danych kontaktowych.

Jeżeli nie są Państwo naszym klientem, przetwarzamy na podstawie Państwa zgody dane w celu wysyłania nowości i ciekawych promocji e-mailem i to przez okres 5 lat od udzielenia zgody. W przypadku braku zainteresowania naszymi promocjami, można kiedykolwiek wycofać udzieloną zgodę za pomocą linku w części dolnej każdego e-mailu.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe i komu je przekazujemy?

W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów własnych jako administrator. W takim przypadku przekazujemy dane osobowe naszym kontrahentom w celu realizacji płatności, transportu i kolejnych spraw związanych z zamówieniem. Dane przekazujemy również naszym przetwórcom, którzy przetwarzają je zgodnie z naszymi wytycznymi. Za Państwa zgodą możemy przekazać dane również sieciom reklamowym i społecznościowym w celu wyświetlania reklamy docelowej na innych witrynach.

Wszystkie wspomniane dane osobowe przetwarzamy jako administrator. Oznacza to, że my określamy wymienione powyżej cele, dla których przechowujemy i zbieramy dane osobowe, ustalamy środki przetwarzania oraz ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonywanie.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać również innym podmiotom działającym w roli administratora, a mianowicie:

 1. W związku z realizacją zamówienia naszym kontrahentom biorącym udział w jej realizacji, o czym mowa w rozdziale „Gdy dokonasz u nas zakupu”, a mianowicie:
 1. kontrahentom zarządzającym systemami płatniczymi w celu realizacji płatności, przede wszystkim w związku z kartą płatniczą,
 2. kurierom.
 1. Na podstawie Państwa zgody sieciom reklamowym i społecznościowym, o czym mowa w rozdziale „Stosowanie plików cookies i innych technologii”, a mianowicie:
 1. Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są tutaj:https://policies.google.com/technologies/ads
 2. Facebook Ireland Limited, z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są tutaj:https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 3. Seznam.cz, a.s., REGON: 26168685,
 4. Heureka Shopping s.r.o.
 5. YouTube, LLC
 6. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Przy przetwarzaniu danych osobowych korzystamy również z usług kolejnych przetwórców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i w celach, o których mowa w rozdziale „Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co uprawnia nas do tego”. Do takich przetwórców należą:

 1. dostawcy usług hostingowych jak np.: VSHosting s.r.o. , WEDOS Internet, a.s.;
 2. dostawcy usług cloudingowych i inni dostawcy technologii i wsparcia;
 3. Zarządcy narzędzi marketingowych, jak Google Inc., Facebook Inc., Seznam cz, a.s., SmartSelling a.s.;
 4. pracownicy zewnętrzni współpracujący na podstawie umowy,
 5. Dostawcy systemów kamerowych, kontroli i ewidencji dostępu zainstalowanych w lokalach naszej firmy.

 

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Przy odwiedzeniu naszej witryny internetowej zapisujemy w Państwa urządzeniu i następnie odczytujemy małe pliki zwane cookies. Cookie to mały plik zawierający litery i liczby, które zapisujemy w Państwa przeglądarce lub na dysku twardym komputera. Niektóre cookies pozwalają na połączenie Państwa działań w trakcie przeglądania witryny od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu jego zamknięcia. W chwili zamknięcia okna przeglądarki pliki cookies zostaną skasowane. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony okres czasu i uruchamiane są przy każdym odwiedzeniu witryny internetowej, która utworzyła konkretny plik cookies. Dalej stosujemy znaki pikselowe Facebook, Sklik (seznam), AdWords (Google), Zboží oraz Heureka (znane również jako web beacons), które stanowią małe rysunki o funkcji podobnej do plików cookies. W odróżnieniu od cookies, które zapisywane są na dysku twardym komputera, znaki pikselowe stanowią część integralną witryny internetowej. W celu uproszczenia wszystkie takie technologie będziemy dalej nazywali cookies. Cookies nie tylko zapisujemy w Państwa komputerze, a także odtwarzamy pliki, które w Państwa urządzeniu zapisała nasza witryna. W celu uproszczenia w dalszej części dokumentu będzie to oznaczane jako zapisywanie.

Niektóre cookies zapisuje w Państwa urządzeniu bezpośrednio nasza witryna. Takie cookies pomagają nam w:

 1. identyfikacji Państwa przy przechodzeniu między poszczególnymi stronami naszej witryny oraz przy ponownym odwiedzaniu, np. by nie doszło do skasowania koszyka, w celu zapamiętania Państwa danych do logowania z konkretnego urządzenia, by nie wymagać od Państwa ponownego wpisywania adresu e-mail i hasła, lub w celu zapisania wersji witryny, którą mamy wyświetlić, jeżeli strony w danej chwili proponują więcej opcji;
 2. zapamiętać, że udzielili nam Państwo zgodę zgodnie z niniejszym dokumentem, bądź czy deklarowali Państwo chęć udziału w badaniu;
 3. z zapewnieniem bezpieczeństwa, np. by sprawdzić, czy nie doszło do nadużycia Państwa podłączenia do naszej witryny i podejmowania działań zamiast Państwa;
 4. ewidencji, analizowania i usuwania usterek oraz nieczynnych części naszej witryny.

Takie cookies i kolejne pliki niezbędne są do funkcjonowania naszej witryny. Jeżeli w swej przeglądarce zablokują Państwo takie pliki cookies, nie musi nasza witryna funkcjonować poprawnie i my nie musimy być w stanie świadczyć Państwu swe produkty i usługi.

Dalej w Państwa urządzeniu:

 1. zapisujemy cookies z naszej witryny, które umożliwiają nam:
 1. obserwowanie odwiedzalności naszej witryny internetowej, jej poszczególnych stron, stwarzania statystyki i zestawień, pomiarów skuteczności reklamy;
 2. wyświetlać Państwu różne warianty witryny w przypadku sprawdzania nowych funkcji;
 3. dostosować dla Państwa treść naszej witryny, np. wyświetlać priorytetowo produkty, które Państwo oglądali wcześniej oraz wyświetlać kolejne oferty na miarę na naszych stronach;
 1. umożliwia przekazać cookies stronom trzecim, które mogą z nich skorzystać;
 1. do zbierania danych o działaniach na naszej witrynie oraz kolejnych stronach internetowych;
 2. wyświetlanie ofert personalizowanych i reklamy w ramach sieci reklamowych i społecznościowych na innych stronach internetowych, odmiennych od naszej witryny;
 3. połączenie z sieciami społecznościowymi, jak Facebook, włącznie automatycznego zalogowania, zapewnienia funkcji jak przycisk „To lubię” oraz wyświetlanie personalizowanych ofert i reklamy na takich sieciach społecznościowych i innych stronach internetowych, odmiennych od naszej witryny.

W celu wyświetlania personalizowanych ofert i reklamy w ramach sieci reklamowych i społecznościowych na stronach odmiennych od naszej witryny przekazujemy sieciom reklamowym i społecznościowym również dane o Państwa działaniach na witrynie. Jednak takim partnerom nie przekazujemy danych identyfikacyjnych. Lista sieci społecznościowych i reklamowych, z których korzystamy, znajduje się w rozdziale „Kto przetwarza dane osobowe i komu je przekazujemy”.

Odrzucenie plików cookies

Ustawienie plików cookies stanowi część integralną przeglądarki. Większość przeglądarek pierwotnie zapisuje automatycznie pliki cookies. Pliki cookies można odrzucić w ustawieniach przeglądarki lub ograniczyć ich stosowanie do wybranych typów. Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawienia opcji dla plików cookies dostępne są na odpowiednich stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarek internetowych.

Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe chronimy w maksymalnym możliwym stopniu za pomocą nowoczesnych technologii, które są odpowiednie do stopnia rozwoju technicznego. Chronimy jest jak dane własne. Wdrożyliśmy i utrzymujemy wszelkie dostępne (aktualnie znane) środki techniczne i organizacyjne zapobiegające naużywaniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych, w szczególności:

 1. Państwa dane osobowe transmitowane są do nas w formie zakodowanej. Stosujemy system kodowania SSL (secure socket layer). Naszą witrynę internetową oraz pozostałe systemy zabezpieczamy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających utracie i zniszczeniu danych osobowych, dostępowi osób nieupoważnionych do Państwa danych, ich zmianom czy publikowaniu.
 2. Wszystkie nasze komputery i kolejne urządzenia elektroniczne zabezpieczone są przeciwko dostępowi nieuprawnionemu.
 3. Również Państwa dane w postaci papierowej odpowiednio są zabezpieczone i zamknięte, później też starannie likwidowane w niszczarce.
 4. Od naszych przetwórców wymagamy udowodnienie zgodności ich systemów z rozporządzeniem RODO.

Przekazywanie danych poza teren UE

Dane przetwarzamy wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, bądź w przypadku, gdy stosowny przetwórca pozaeuropejski zobowiąże się do przestrzegania standardowej klauzuli umownej wydanej przez Komisję Europejską.

Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

W stosunku do swych danych osobowych przysługuje Państwu wiele praw. Chodzi o prawo do informacji, dostępu, poprawki, skasowania, ograniczenia przetwarzania, zbywalności, wniesienia sprzeciwu i skargi.

Analogicznie do naszych praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych, również Państwu przysługują pewne prawa związane z ich przetwarzaniem. Należą do nich:

Prawo do informacji

Przysługuje Państwu prawo do informacji, które spełnia już niniejsza strona informacyjna z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu

W uproszczony sposób można powiedzieć, że przysługuje Państwu prawo do informacji o tym, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki okres czasu, gdzie uzyskujemy Państwa dane osobowe, komu je przekazujemy, kto przetwarza je mimo nas oraz jakie kolejne prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują. Wszystko można dowiedzieć si w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy nie mają Państwo pewności co do przetwarzanych danych osobowych mogą Państwo wystosować wniosek o potwierdzenie tego, jakie państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane lub też nie i w przypadku ich przetwarzania przysługuje Państwu prawo dostępu do takich danych. W ramach prawa dostępu mogą wystąpić Państwo o wydanie kopii przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwsza kopie zostanie wydana nieodpłatnie, zaś każda kolejna kopia będzie odpłatna.

Prawo do poprawki

Każdy może popełnić błąd. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane Państwa dane osobowe są niekompletne lub nieprawdziwe, przysługuje Państwu prawo do żądania ich niezwłocznego uzupełnienia lub poprawienia.

Prawo do skasowania

W niektórych przypadkach przysługuje Państwu prawo do żądania skasowania danych osobowych. Państwa dane osobowe niezwłocznie skasujemy w przypadku spełnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

 1. Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów ich przetwarzania;
 2. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym chodzi o dane, do których przetwarzania niezbędna jest Państwa zgoda i jednocześnie nie istnieją inne powody, dla których musimy przetwarzać dalej takie dane;
 3. skorzystają Państwo z prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu (patrz poniżej Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych interesów uzasadnionych i my stwierdzimy, że wygasły już interesy uzasadnione uprawniające nas do przetwarzania danych osobowych lub
 4. zakładają Państwo, że dokonywane przez nas przetwarzanie danych osobowych nie jest już zgodne z obowiązującymi ogólnie przepisami.

Jednak prosimy pamiętać o tym, że nawet w przypadku zaistnienia jednej z powyższych przyczyn, nie oznacza to, że natychmiast skasujemy wszystkie dane Państwa dane osobowe. Takie prawo nie ma bowiem zastosowanie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych nadal jest konieczne w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub określenia, wykonania lub obrony naszych interesów prawnych (patrz rozdział „Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego uprawnia”).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach mogą Państwo, oprócz prawa do skasowania, skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Takie prawo w pewnych sytuacjach pozwala na wystosowanie żądania do oznakowania Państwa danych osobowych, by takie dane osobowe nie były przedmiotem kolejnych czynności przetwarzania – w takim przypadku, jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do skasowania), a na ograniczony okres czasu. Przetwarzanie danych osobowych musimy ograniczyć w przypadku, gdy:

 1. zaprzeczają Państwo dokładność danych osobowych, do momentu uzgodnienia ich poprawności;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy bez stosownej podstawy prawnej (np. ponad zakres tego, co przetwarzać musimy), jednak zamiast skasowania wolą Państwo ograniczyć ich przetwarzanie (np. spodziewają się Państwo tego, że w przyszłości zostaną nam ponownie przekazane);
 3. Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do powyższych celów przetwarzania, jednak Państwo wymagają ich do określenia, wykonywania i obrony swych interesów prawnych lub
 4. zastosują Państwo sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu. Prawo do sprzeciwu opisane jest szczegółowo w rozdziale Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu). W czasie rozpatrywania zasadności Pańskiego wniosku musimy ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia

Przysługuje Państwu prawo uzyskania od nas wszelkich danych osobowych, jakie zostały nam przekazane i które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (patrz rozdział Gdy udzielą nam Państwo zgodę) i na podstawie realizacji umowy. Państwa dane osobowe udostępnimy w ustrukturowanym, stosowanym ogólnie i odtwarzalnym cyfrowo formacie.

Jeśli zamierzają Państwo przekazać swe dane osobowe innemu podmiotowi, będziemy postępować jak w przypadku zastosowania prawa dostępu – tylko z różnicą tego, że przekażemy Państwu wymagane informacje w odtwarzalnym cyfrowo formacie. Potrzebujemy do tego co najmniej 30 dni.

Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych mającemu miejsce na podstawie naszych interesów uzasadnionych (patrz roz. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego uprawnia). Jeżeli chodzi o czynności marketingowe, przestajemy przetwarzać dane osobowe niezwłocznie; w pozostałych przypadkach uczynimy to w przypadku braku innych interesów uzasadnionych uprawniających nas do kontynuacji przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że Państwa dane osobowe nie traktujemy zgodnie z ustawą, mogą Państwo kiedykolwiek wnieść skargę w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych. Bardzo prosimy o uprzednie poinformowanie nas o takich wątpliwościach. Postaramy się naprawić ewentualne braki lub uchybienia.

Wylogowanie z dosyłania nowości i zawiadomień handlowych

E-maile z promocjami, artykułami czy produktami oraz usługami dosyłamy w przypadku, gdy należą Państwo do naszych klientów, na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Jeżeli nie należą Państwo do naszych klientów, dosyłamy takie wiadomości wyłącznie na podstawie Państwa zgody. W obu przypadkach można zakończyć odbiór naszych wiadomości korzystając z linku zamieszczonego w każdym e-mailu.

Poufność

Pragniemy upewnić Państwa o tym, że nasi pracownicy i współpracownicy, którzy przetwarzać będą dane osobowe, powinni zachowywać dane osobowe oraz stosowane środki zabezpieczające w poufności, gdyż ich opublikowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu Państwa danych osobowych. Poufność trwa nawet po wygaśnięciu stosunków obligacyjnych z nami. Bez Państwa zgody nie będą dane osobowe udostępnione żadnej osobie trzeciej.

 

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 25.5.2018 i zastępują wcześniejszą Ochronę Danych Osobowych.