loader

Instrukcje dla klientów

Pokyny pro zákazníky
Poniżej przedstawiamy zasady Jazd Adrenalinowych świadczonych przez firmę Libor Václavík – LIBROS,
ul. Palackého 1114, 702 00 Ostrava – Přívoz, REGON/IČ: 126 97 281
Instruktor zapozna klienta z obsługą samochodu i będzie towarzyszył klientowi podczas jazdy. Samochód prowadzi klient.
Jazdy adrenalinowe odbywają się poza drogami publicznymi i na poligonie terenowym, dokąd wstęp dozwolony jest na własne ryzyko.
Osoby zainteresowane wejściem na teren poligonu mogą tak uczynić tylko po wykupieniu biletu fotograficznego o wartości 99,- CZK, pozostałym osobom wstęp jest surowo wzbroniony.
Rezerwacje jazd adrenalinowych należy dokonywać na witrynie internetowej www.zazitkylibros.cz oraz www.zazitky-libros.cz za pomocą kalendarza on-line. Rezerwację zalecamy dokonywać co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności vouchera, gdyż unikamy wtedy ewentualnych utrudnień z dostępnością wolnych terminów.
W wybranym terminie Jazdy Adrenalinowej klient powinien stawić się z wyprzedzeniem przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem jazdy w Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros Ostrava pod adresem:
Palackého 1114, 702 00 Ostrava. V případě pozdního příchodu na jízdu si Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek ve výši 300,-Kč. Palackého 1114, 702 00 Ostrava. W przypadku opóźnionego przybycia Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros Ostrava zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty storno w wysokości 300,- CZK.
W przypadku, gdy klient bez stosownego zawiadomienia z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem nie stawi się w terminie zamówionej jazdy, ważność vouchera wygasa.

O zmianę zatwierdzonego terminu jazdy może klient wystąpić tylko pisemnie i najpóźniej 3 dni przed terminem pod e-mail: zazitky@libros.cz lub info.centrum@libros.cz

Podczas rejestracji jazdy należy okazać: ważny voucher/kartę w formie drukowanej, dowód osobisty lub paszport.
Klient zapłaci na miejscu z góry paliwo w cenie 399,- CZK za jazdę 30-minutową samochodem osobowym i w wysokości 499,- CZK za 30-minutową jazdę samochodem ciężarowym.
Może zamówić też sporządzenie nagrania wideo z jazdy w cenie 599,- CZK. Dalej zapłaci wypożyczenie homologowanego kasku ochronnego i kominiarki w wysokości 99,- CZK. Używanie własnych środków ochronnych jest zabronione.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, klientowi nie może towarzyszyć w samochodzie żadna inna osoba. Za każdą kolejną osobę naliczana będzie opłata w wysokości 299,- CZK.
Jazdy adrenalinowe odbywają się przez cały rok w soboty i niedzielę w godzinach od 10:00 do 15:00 (jazdy w dni robocze od poniedziałki do piątku możliwe są wyłącznie na podstawie ugody telefonicznej).
Adres odebrania samochodu i załatwienia dokumentów w spółce Libor Václavík – Libros, ul. Palackého 1114, 702 00 Ostrava.
Klient może skorzystać z kolejnych usług, jak np. posiłki i sklepy na terenie zakładu.
Datą zastosowania karty podarunkowej jest data absolwowania jazdy, nie chodzi o datę dokonania rezerwacji. Terminem ważności vouchera „do” rozumie się najpóźniejszy termin absolwowania jazdy.
Uprzejmie prosimy klientów, by starannie pilnowali sobie termin ważności karty podarunkowej/vouchera i jazdę zarezerwowali sobie z odpowiednim wyprzedzeniem.
W przypadku wniosku do przedłużenie terminu ważności karty maksymalnie o jeden miesiąc zostanie naliczona opłata w wysokości 300,- CZK. Wymiana karty na inną związana jest z opłatą w wysokości 300,- CZK.
Wszelkie płatności należy dokonywać:
• Gotówką lub kartą płatniczą w salonie firmy Libor Václavík – Libros, przy ul. Palackého 1114, 702 00 Ostrava
• Przelewem na rachunek numer 217298573/0300 prowadzony dla firmy Libor Václavík – Libros, symbol zmienny stanowi numer karty/vouchera. W adnotacji należy podać imię i nazwisko.
• Kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu GOPAY
Przedłużenie terminu ważności i zmiana terminu jazdy uwarunkowane są dosłaniem skanu karty/vouchera pod adres: zazitky@libros.cz lub info.centrum@libros.cz.
W przypadku, gdy klient nie zdąży wykorzystać kartę w terminie jej ważności, może przekazać ją innej osobie. Karta jest przenośna/zbywalna.
Osoba okazująca kartę musi z wyprzedzeniem sprawdzić, czy dana karta jest ważna i jazda została odpowiednio zarejestrowana.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 300,- CZK za zmianę rezerwacji, tj. zmianę terminu jazdy (kursu) przez klienta, która zobowiązująco została dokonana w formularzu rezerwacyjnym.
Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava si vyhrazuje právo zdarma změnit termín, nebo vozidlo objednané Zážitkové jízdy v případě náhlé technické závady nebo havárie objednaného vozidla, či velmi nepříznivého počasí. V případě takové události dojde buď k použití jiného vozu, nebo ke změně termínu Zážitkové jízdy na termín pozdější. Bude-li nový termín Zážitkové jízdy zvolen v době po skončení platnosti voucheru, dojde k automatickému prodloužení jeho platnosti, a to až do nového termínu Zážitkové jízdy. Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros Ostrava zastrzega sobie prawo do darmowej zmiany terminu lub pojazdu do zamówionej jazdy w przypadku technicznej usterki lub awarii na zamówionym samochodzie lub w przypadku bardzo niekorzystnych warunków synoptycznych. W takim przypadku zostanie użyty inny pojazd lub dojdzie do zmiany terminu jazdy na termin późniejszy. Jeżeli taki późniejszy termin jazdy będzie miał miejsce po upływie terminu ważności vouchera/karty, dojdzie do automatycznego przedłużenia terminu ważności i to do nowego terminu jazdy.
Zespół Jazd Adrenalinowych i Centrum Bezpiecznej Jazdy Libros-Ostrava
W Ostrawie w dniu 30.9.2021