loader

Pokyny pro zákazníky

Pokyny pro zákazníky
Níže naleznete pravidla pro Zážitkové jízdy provozované Liborem Václavíkem–Libros,
Palackého 1114, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 126 97 281
Instruktor vás seznámí s ovládáním vozidla a bude vás doprovázet během jízdy. Vozidlo
budete řídit vy.
Zážitkové jízdy probíhají mimo pozemní komunikaci a na terénním polygonu, vstup je pouze
na vlastní nebezpečí.
Zájemcům o vstup na plochu je dovolen pouze po zakoupení foto-postu, v částce 115
Kč,ostatním je vstup přísně zakázán.
Rezervaci Zážitkové jízdy provádějte na webových stránkách www.zazitkylibros.cz a
www.zazitky-libros.cz, pomocí online rezervačního kalendáře. Rezervaci provádějte
minimálně 30 dní před ukončením platnosti voucheru, předejdete tím případné komplikaci při
rezervaci termínu.
Na vybraný termín Zážitkové jízdy je zákazník povinen dostavit se minimálně 30 minut před
započetím jízdy a to do provozovny Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava na adrese:
Palackého 1114, 702 00 Ostrava. V případě pozdního příchodu na jízdu si Centrum bezpečné
jízdy Libros Ostrava vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek ve výši 800,-Kč.
Pokud se zákazník, aniž by na to minimálně 3 dny před jízdou upozornil, nedostaví na
objednanou jízdu, voucher pozbude platnosti.

O změnu potvrzeného termínu zážitkové jízdy, zákazník může žádat, pouze písemně max 3 dny předem, na email: zazitky@libros.cz, nebo info.centrum@libros.cz.

Při registraci jízdy je nutné předložit: platný poukaz v tištěné podobě, Občanský průkaz nebo
Cestovní pas.
Zákazník platí na místě předem pohonné hmoty v částce 599 Kč za 30-ti minutovou jízdu
osobním autem a pohonné hmoty v částce 699 Kč za 30-ti minutovou jízdu nákladním autem.
Může si objednat pořízení video záznamu z jízdy za 699 Kč. Dále hradí zapůjčení
homologované ochranné přilby a kukly v částce 115 Kč. Používání vlastních ochranných
pomůcek je zakázáno.
Pokud není dohodnuto jinak, nikdo další Vás nemůže ve voze doprovázet. Za každou další
osobu ve voze je účtován poplatek ve výši 345 Kč.
Zážitkové jízdy probíhají celoročně o víkendech v soboty a neděle a to od 10:00 do 15:00 hod
(jízdy v pracovních dnech od pondělí do pátku jsou možné pouze na základě telefonické
dohody).
Adresa pro vyzvednutí vozu a vyřízení dokumentů u společnosti Libor Václavík – Libros,
Palackého 1114, 702 00 Ostrava.
Zákazník může využít další poskytované služby, jako je občerstvení a prodejny v areálu.
Datum uplatnění poukazu je datum termínu odjetí jízdy, nejedná se o datum uskutečnění
rezervace. Datem platnosti voucheru “do” se rozumí, maximální termín pro odjetí Vaší jízdy.
Zdvořile žádáme naše zákazníky, aby pečlivě hlídali dobu platnosti poukazu a včas si
objednali jízdu.
V případě žádosti o prodloužení poukazu maximálně o jeden měsíc je tato služba zpoplatněna
částkou 400,-Kč. Výměna dárkového poukazu za jiný je zpoplatněna částkou 400 Kč.
Veškeré úhrady provádějte
• v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na provozovně Libor Václavík –
Libros, na adrese Palackého 1114, 702 00 Ostrava.
• bezhotovostně převodem na účet č. 217298573/0300, vedený na Libor Václavík – Libros,
jako variabilní symbol použijte č. poukazu. Do poznámky uveďte své jméno a
příjmení.
• bezhotovostně platební kartou přes GOPAY platební bránu
Prodloužení doby platnosti a změna termínu jízdy je podmíněno zasláním naskenovaného poukazu na emailovou
adresu zazitky@libros.cz, nebo info.centrum@libros.cz .
Pokud zákazník nestihne využít poukaz v době jeho platnosti, může jej přenechat někomu
jinému. Voucher je přenosný.
Osoba, která předloží voucher, musí předem zkontrolovat, jestli je tento kupon platný a že
jízda je řádně rezervována.
Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek 400 Kč za přerezervaci tj. změnu termínu
kurzu (popř. zážitkové jízdy) ze strany zákazníka, závazně objednané v rezervačním formuláři do doby 3 dnů před termínem kurzu, zážitku. Blíže k termínu zážitku (v den zážitku- max.2.den před zážitkem/kurzem), kurzu je tato částka 800 Kč. V případě zážitkových jízd "Dětská autoškola pro nejmenší a mladé řidiče" je tato částka nižší o 50%.
Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava si vyhrazuje právo zdarma změnit termín, nebo
vozidlo objednané Zážitkové jízdy v případě náhlé technické závady nebo havárie
objednaného vozidla, či velmi nepříznivého počasí. V případě takové události dojde buď k
použití jiného vozu, nebo ke změně termínu Zážitkové jízdy na termín pozdější. Bude-li nový
termín Zážitkové jízdy zvolen v době po skončení platnosti voucheru, dojde k automatickému
prodloužení jeho platnosti, a to až do nového termínu Zážitkové jízdy.

Vzhledem k rostoucí inflaci jsme nuceni upravit všechny ceny. 

Tým Zážitkových jízd a Centra bezpečné jízdy- Libros Ostrava.
V Ostravě 17. 4. 2023