loader

Pokyny pro zákazníky

Níže naleznete pravidla pro Zážitkové jízdy provozované Liborem Václavíkem–Libros, Palackého 1114, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 126 97 281

Instruktor vás seznámí s ovládáním vozidla a bude vás doprovázet během jízdy. Vozidlo budete řídit vy.

Zážitkové jízdy probíhají mimo pozemní komunikaci a na terénním polygonu, vstup je pouze na vlastní nebezpečí.

Zájemcům o vstup na plochu je dovolen pouze po zakoupení foto-postu, v částce 99 Kč,ostatním je vstup přísně zakázán.

Rezervaci Zážitkové jízdy provádějte na webových stránkách www.zazitkylibros.cz a www.zazitky-libros.cz, pomocí online rezervačního kalendáře. Rezervaci provádějte minimálně 30 dní před ukončením platnosti voucheru, předejdete tím případné komplikaci při rezervaci termínu.

Na vybraný termín Zážitkové jízdy je zákazník povinen dostavit se minimálně 30 minut před započetím jízdy a to do provozovny Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava na adrese: Palackého 1114, 702 00 Ostrava. V případě pozdního příchodu na jízdu si Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek ve výši 300,-Kč.

Pokud se zákazník, aniž by na to minimálně 3 dny před jízdou upozornil, nedostaví na objednanou jízdu, voucher pozbude platnosti.

Při registraci jízdy je nutné předložit: platný poukaz v tištěné podobě, Občanský průkaz nebo Cestovní pas.

Zákazník platí na místě předem pohonné hmoty v částce 399 Kč za 30-ti minutovou jízdu osobním autem a pohonné hmoty v částce 499 Kč za 30-ti minutovou jízdu nákladním autem. Může si objednat pořízení video záznamu z jízdy za 399Kč. Dále hradí zapůjčení homologované ochranné přilby a kukly v částce 99 Kč. Používání vlastních ochranných pomůcek je zakázáno.

Pokud není dohodnuto jinak, nikdo další Vás nemůže ve voze doprovázet. Za každou další osobu ve voze je účtován poplatek ve výši 299 Kč.

Zážitkové jízdy probíhají celoročně o víkendech v soboty a neděle a to od 10:00 do 15:00 hod (jízdy v pracovních dnech od pondělí do pátku jsou možné pouze na základě telefonické dohody).

Adresa pro vyzvednutí vozu a vyřízení dokumentů u společnosti Libor Václavík – Libros, Palackého 1114, 702 00 Ostrava.

Zákazník může využít další poskytované služby, jako je občerstvení a prodejny v areálu.

Datum uplatnění poukazu je datum termínu odjetí jízdy, nejedná se o datum uskutečnění rezervace. Datem platnosti voucheru “do” se rozumí, maximální termín pro odjetí Vaší jízdy.

Zdvořile žádáme naše zákazníky, aby pečlivě hlídali dobu platnosti poukazu a včas si objednali jízdu.

V případě žádosti o prodloužení poukazu maximálně o jeden měsíc je tato služba zpoplatněna částkou 300,-Kč.

Veškeré úhrady provádějte:

  • v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na provozovně Libor Václavík – Libros, na adrese Palackého 1114, 702 00 Ostrava.
  • bezhotovostně převodem na účet č. 17525903/300, vedený na Libor Václavík – Libros, jako variabilní symbol použijte č. poukazu. Do poznámky uveďte své jméno a příjmení.
  • bezhotovostně platební kartou přes GOPAY platební bránu

Prodloužení doby platnosti je podmíněno zasláním naskenovaného poukazu na emailovou adresu info@zazitkylibros.cz, nebo info.centrum@libros.cz .

Pokud zákazník nestihne využít poukaz v době jeho platnosti, může jej přenechat někomu jinému. Voucher je přenosný.

Osoba, která předloží voucher, musí předem zkontrolovat, jestli je tento kupon platný a že jízda je řádně rezervována.

Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek 300 Kč za přerezervaci tj. změnu termínu kurzu (popř. zážitkové jízdy) ze strany zákazníka, závazně objednané v rezervačním formuláři.

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava si vyhrazuje právo zdarma změnit termín, nebo vozidlo objednané Zážitkové jízdy v případě náhlé technické závady nebo havárie objednaného vozidla, či velmi nepříznivého počasí. V případě takové události dojde buď k použití jiného vozu, nebo ke změně termínu Zážitkové jízdy na termín pozdější. Bude-li nový termín Zážitkové jízdy zvolen v době po skončení platnosti voucheru, dojde k automatickému prodloužení jeho platnosti, a to až do nového termínu Zážitkové jízdy.

Tým Zážitkových jízd a Centra bezpečné jízdy- Libros Ostrava.

 

V Ostravě 18.8.2020